skip to Main Content

Behov for psykologsamtaler?

Det kan være mange ulike grunner.

Kanskje kjenner du på en uro i livet ditt som du ikke finner helt ut av. Kanskje har du vondt ulike steder og kjenner deg sliten eller medtatt uten at du helt skjønner hvorfor eller vet hva du kan gjøre med det. Eller kanskje er det slik at det er noe du er redd for, eller du bekymrer deg mye. Kanskje kjenner du deg ofte trist og nedfor, eller du strever med å finne ut av det med andre mennesker, enten det er familie, venner eller kollegaer. Kanskje har det skjedd noe i livet ditt som du strever med å håndtere.

Når vi mennesker strever psykisk kan det gi mange ulike plager som gjerne kalles symptomer. Vi kan kjenne oss urolige, engstelige, nedtrykte, få søvnvansker, ha lite energi og initiativ, hodepine, magevondt eller andre kroppslige symptomer. Dersom dette eller lignende plager deg mye i din hverdag og gjør at du kjenner deg hemmet i din livsutfoldelse kan det være at du vil ha nytte av psykologsamtaler.

Ulike tema kan være:

 • Kriser
 • Angst
 • Depresjon
 • Komplisert sorg
 • Traumer
 • Relasjonsvansker (partner, familie, venner, kolleger)
 • Ensomhet
 • Seksuelle vansker
 • Søvnvansker
 • Vansker med spising/trening
 • Selvskading
 • Vansker med selvfølelse/selvhevdelse/selvivaretagelse

Gjennom regelmessig samtalebehandling kan en få arbeidet med det som er vanskelig. For mer informasjon, se under Behandling.

Back To Top