skip to Main Content

Ungdomstiden er en spesiell livsfase med sine egne utfordringer

Ungdomstiden er en spesiell livsfase med sine egne utfordringer. Det er en brytningstid mellom å være barn og voksen, og mye skjer. Det er en spennende tid med mange muligheter, men for de fleste også en krevende tid med mye å finne ut av. Spørsmål om hvem man er, og hvem man vil være melder seg gjerne, og identiteten kan kjennes flytende, som noe som må prøves ut og finnes ut av. Det er mange valg som skal tas i forhold til hverdagsliv med skole, jobb eller utdanning. Det skjer store endringer med både kropp og følelser, og vennerelasjoner endrer seg. Forelskelse, seksualitet og kjærlighet er gjerne store og viktige tema. Foreldre skal ha en annen rolle, og det å finne ut av hvordan ha det med foreldrene sine kan være krevende.

Det er mange ting som kan påvirke hvordan ungdomstiden blir, og vi har alle ulike grader av sårbarhet og smertefulle eller traumatiske erfaringer med oss når vi blir ungdommer. Kanskje har du opplevd mobbing, kanskje har foreldrene dine skilt lag. Kanskje har du mistet noen du er glad i. Kanskje strever du med å finne ut av din seksuelle legning. Kanskje tester du flere grenser enn det som er bra for deg, eller kanskje trenger du å tørre litt mer. Kanskje opplever du det vanskelig eller unaturlig å snakke med foreldre eller familie om det du går og tenker på som plager deg. Det kan også være slik at du selv ikke er bekymret for hvordan du har det, men at foreldre, venner, familie eller andre voksne er det. Da kan det ofte være nyttig å komme til samtaler hos noen som står litt utenfor, hvor du kan få muligheten til å utforske og sortere tanker og følelser, slik at det går an å finne en vei i bekymringen.

Som ungdom er det naturlig at følelsene svinger, og at de kan kjennes intense. Det er vanlig å kjenne usikkerhet på seg selv, på andre og på hva man vil og hva livet skal bringe. Men dersom dette kjennes overveldende for deg, dersom du har mye mer av de vonde tankene og følelsene enn de gode, kan det være nyttig med samtaler for å prøve å finne ut av hvordan få det bedre med seg selv, de rundt en og hverdagen.

For noen er det ikke så mye som skal til, for andre kan det ta litt lenger tid. Noen har mer alvorlige plager som det er viktig å få nok og riktig hjelp til.

Du finner god informasjon om psykiske plager og psykisk lidelse hos ungdom på ung.no, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside for unge. Der finner du også anbefalinger til andre gode nettsteder.

Back To Top