skip to Main Content

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, 2002, og psykologspesialist fra 2012 med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har videreutdanning i barne- og ungdomsterapi. Jeg har etterutdanning i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har jeg blant annet kursing i traumeproblematikk og oppmerksomt nærvær/mindfullness.

Erfaring

Jeg har jobbet med både lettere psykiske plager og mer alvorlige psykiske lidelser.
Jeg har arbeidserfaring fra både kommune og spesialisthelsetjeneste, både poliklinikk og døgnavdeling. Jeg har arbeidet med utredning og behandling av gravide, barn, unge, voksne og eldre, drevet foreldreveiledning og veiledning av annet helsepersonell. Jeg har drevet barnegruppe, og ledet en delstudie i et statlig forankret kommuneprosjekt knyttet til forebygging av psykiske plager for aldersgruppen 0-6 år.

Lovverk og etiske retningslinjer

Som psykolog har jeg taushetsplikt og journalplikt forankret i det norske lovverket. For informasjon på nettet om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se f.eks. helsenorge.no. For informasjon om rett til innsyn i journal, se f.eks. helsetilsynet.no.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, og følger Etiske prinsipper for nordiske psykologer. Se psykologforeningen.no for mer informasjon.

Back To Top