skip to Main Content

Gravide

Graviditeten er en spesiell tid hvor man forbereder seg på at et barn skal komme til verden. Både kroppslig og mentalt skjer det mange endringer hos den gravide som åpner opp og forbereder for det nye som skal skje. Det er naturlig å kjenne seg mer sårbar. I denne prosessen kan man oppleve at det dukker opp vanskelige tanker og følelser av ulike slag, minner eller bekymringer som det kan være krevende eller vanskelig å håndtere eller forstå. Noen opplever at dette gir vansker i relasjoner til andre, som partner eller familie. Noen opplever at problematikk de trodde seg ferdige med dukker opp igjen. Dersom du kjenner på noe av dette eller noe som ligner, kan det hende du vil ha nytte av psykologsamtaler.

Sped- og småbarn

Barseltiden er også en tid for store endringer, mentalt, kroppslig, relasjonelt og praktisk. Noen kan kjenne det overveldende med alle endringene og det nye livet. Det er naturlig å kjenne på sårbarhet, det er en del av naturens måte å legge til rette for å ta i mot det nye barnet med alle sanser. Men man kan også kjenne på vanskelige og vonde følelser, nedstemthet, energiløshet, angst og bekymring. Dersom du kjenner lite støtte i dine omgivelser, har vansker i relasjon til partner eller ikke har noen partner, kjenner på mange negative følelser knyttet til deg selv eller spedbarnet kan det hende du vil ha nytte av psykologsamtaler.

Formål med samtalebehandling

Målet med samtaler vil være å bedre kunne forstå og håndtere vanskelige tanker og følelser, og arbeide med å finne en vei i det som gir gode vekstvilkår for mor og barn. Kanskje kan det handle om å bli bedre kjent med seg selv, mindre streng med seg selv og få større fleksibilitet. Kanskje kan det handle om å finne ut hva som gjør en godt og bli bedre i stand til å ivareta seg selv. Kanskje kan det handle om å utforske de forestillinger og følelser man har knyttet til det ufødte barnet og det å skulle bli mor. Kanskje kan det handle om å bli bedre kjent med spedbarnet sitt gjennom en annens blikk, forstå samspillet og finne en vei sammen med barnet. Tilbudet gjelder mor alene når det er behovet, far alene der det er naturlig, og for foreldreparet sammen der det er mer hensiktsmessig.

Innhold i samtaler

Samtalene vil ta form av en felles utforskning av viktige tema ut fra det som er målsetningen. Mål settes i fellesskap, med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Back To Top