skip to Main Content

Foreldreveiledning

er ikke terapi, men vektlegger foreldre-barn relasjonen. Det kan være mange grunner til å søke foreldreveiledning. Kanskje kjenner du deg overveldet av foreldrerollen, kanskje dukker det opp følelser, tanker eller temaer som er krevende å håndtere. Kanskje strever du med å forstå barnet ditt, kanskje kjenner du deg ikke igjen, eller strever med å håndtere hverdagens ulike situasjoner. Kanskje er du bekymret for barnets utvikling og ønsker å drøfte det, eller ønsker hjelp til finne ut av hvordan akkurat du kan være en best mulig forelder til akkurat ditt barn.

Det å bli forelder er på mange måter den naturligste ting i verden, men samtidig en livsomveltende erfaring, både følelsesmessig og praktisk. Barnets ulike utviklingsfaser innebærer ulike utfordringer, slik at behovet for foreldreveiledning kan oppstå på ulike tidspunkter i barnets liv. Søsken kan oppleves forskjellige og utløse ulike utfordringer eller bekymringer. I samtaler gis det mulighet til å utforske, sortere, tenke og prøve å forstå det du/dere står i som foreldre for å finne en vei videre. Våre egne foreldre er de viktigste rollemodeller for oss når vi blir foreldre. For mange er det både naturlig og nyttig å se nærmere på egne erfaringer med å være barn, for å forstå seg selv som forelder og åpne opp for utviklingsmuligheter i den nye rollen.

Av og til er det ikke så mye som skal til for å komme inn på et bedre utviklingsspor, andre ganger kan det ta litt lenger tid. For noen er det behov for annen hjelp, det å selv komme i terapi eller gi barnet et terapitilbud, eller at foreldrene har behov for parterapi.

Foreldrebegrepet brukes her inkluderende, om personer som er barnets viktigste omsorgspersoner. Det er mange ulike familiekonstellasjoner, og man er ikke nødvendigvis biologisk forelder til barn som står en nær. Veiledningstilbudet er derfor selvfølgelig åpent for alle som kjenner at de i kraft av sin rolle ønsker veiledning som omsorgsperson. Man kan komme alene eller sammen.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Back To Top