skip to Main Content

Behandlingen som tilbys er psykodynamisk samtaleterapi. Da møtes vi til samtale en gang per uke, fortrinnsvis til fast tid. Det er mulighet for å intensivere behandlingen og komme flere ganger per uke, og ut fra behov også mulig å komme sjeldnere.

Formål med samtalebehandling

Målet med samtaler vil være å bedre kunne forstå og håndtere vanskelige tanker og følelser, og arbeide med å finne en vei i dette som gir økt livskvalitet. Kanskje kan det handle om å bli bedre kjent med seg selv, mindre streng med seg selv og få større fleksibilitet. Kanskje kan det handle om å finne ut hva som gjør en godt og bli bedre i stand til å ivareta seg selv. Kanskje er det behov for å bli bedre kjent med egne grenser eller håndtere andres grenser. Dersom det er et avgrenset problem som det er ønskelig å arbeide med vil det være fokus i behandlingen, men det kan også være slik at det som plager en kjennes mer diffust, og at en del av terapiprosessen da er å finne ut av hva det er som blir vanskelig slik at det kan arbeides med.

Innhold i samtaler

Samtalene vil ta form av en felles utforskning av viktige tema ut fra det som er målsetningen. Mål settes i fellesskap, med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. I samtalene handler det om å oppdage, tenke rundt og forstå ulike tanker, følelser, opplevelser og erfaringer. Kanskje kan det være mønster i måter å være på sammen med andre som har vært nyttige og nødvendige tidligere i livet, men som nå skaper vansker uten at en selv er klar over det, som kan oppdages i samtale og i relasjon til terapeuten. Det kan være ubevisste lengsler eller behov som spiller inn, og som det kan være klargjørende eller befriende å bli oppmerksom på. Innholdet i samtalene vil ta utgangspunkt i det som er viktig for deg i ditt liv.

Behandlingens lengde

Det er mulighet for både kortere og lengre forløp, avhengig av problemstilling og den enkeltes behov. Det kan planlegges for kortere forløp med konkrete målsetninger. En behandling vil bestå av en oppstartsfase, en midtfase og en avslutningsfase, uavhengig av det totale antallet timer, og evalueres underveis.

Mer informasjon

Det finnes mye god informasjon om psykodynamisk psykoterapi på Institutt for Psykoterapi sine hjemmesider; instpsyk.no. Der er det også svar på vanlige spørsmål om psykodynamisk psykoterapi og informasjon om evidens/forskningsgrunnlag for behandlingen.

Back To Top