skip to Main Content

Din psykolog i Asker

Når livet kjennes vanskelig kan det være godt å ha noen å snakke med. Psykolog Hege Hærems private spesialistpraksis tilbyr utredning og behandling for unge, voksne, foreldre og gravide. Henvisning er ikke nødvendig.

Velkommen!

Jeg tar dessverre ikke imot nye klienter

Behandlingstilbud
Voksne

Voksne

Når vi mennesker strever psykisk kan det gi mange ulike plager. Vi kan kjenne oss urolige, engstelige, nedtrykte, få søvnvansker, ha lite energi og initiativ, hodepine, magevondt eller andre kroppslige symptomer. Dersom dette eller lignende plager deg mye i din hverdag, kan det være at du vil ha nytte av psykologsamtaler.

Les mer

Gravide, sped- og småbarn

Gravide, sped- og småbarn

Graviditet, barseltid og sped- og småbarnsperioden er faser i livet der store endringer skjer, både kroppslig, mentalt og praktisk. Hvordan vi har det i denne tiden er avhengig av mange forskjellige faktorer, og følelse av sårbarhet er helt naturlig. For noen kan det som skjer kjennes overveldende, og da kan det være nyttig med psykologsamtaler.

Les mer

Ungdom

Ungdom

Ungdomstiden er en spesiell livsfase med sine egne utfordringer. Det er en brytningstid mellom å være barn og voksen, og mye skjer. Det er en spennende tid med mange muligheter, men for de fleste også en krevende tid med mye å finne ut av. Spørsmål om hvem man er og hvem man vil være melder seg gjerne.

Les mer

Foreldre

Foreldre

Det å bli forelder er på mange måter den naturligste ting i verden, men samtidig en livsomveltende erfaring, både følelsesmessig og praktisk. Barnets ulike utviklingsfaser gjør at nye utfordringer kommer, slik at behovet for foreldreveiledning kan oppstå på ulike tidspunkter i barnets liv.

Les mer

Back To Top